Tjänster

Våra tjänster

Vi utför reparations och underhållsarbeten på all slags roterande utrustning såsom pumpar, fläktar och motorer. Våra kunder finns mestadels i energi och industrisegmentet men även privatkunders avlopps och vattenpumpar ingår i vår repertoar.

Vår verkstad är auktoriserad servicepartner och återförsäljare åt GRUNDFOS, wilo och SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIK men vi utför arbeten på alla förekommande pumpfabrikat.

I vår utrustningsarsenal finns laseruppriktningsinstrument, flödesmätningsinstrument och en hel del annan specialutrustning för att kunna utföra även de mest avancerade uppdragen.

Vi utför komposit och målningsarbeten av exempelvis pumphus för ökad verkningsgrad och slitageskydd. För bästa resultat blästras objekten med egen utrustning, även lagning av betongkonstruktioner/golv finns bland våra tjänster.

Vi använder oss av Henkels kompositprogram och har utmärkt backup av deras experter.

Vi har även en konstruktionsavdelning som tillhandahåller CAD ritningar, beräkningar och CE-märkning av projekt.

För oss är alla uppdrag och kunder lika viktiga oavsett om det är en läckande poolpump eller ett matarvattenpumphaveri mitt i vintern. Vi löser ert problem.

Storleken har ingen betydelse!